ŞTIRI / COMUNICATE


28.02.2017

Anunț concesiune bărci

Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, cu sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 142, jud. Sibiu, concesionează prin licitaţie publică cu strigare, următoarele :
- 13 Hidrobiciclete;
- 13 Bărci cu vâsle;
- Debarcader;
- Luciu de apă în suprafață de 4,40 ha, pentru activitatea de agrement;
- Casă de bilete;
- Sistem de taxare.
Documentația de licitație poate fi procurată de la sediul instituţiei, în zilele lucrătoare, între orele 9:30-13:00, contra sumei de 50 lei, începând cu data de 06.03.2017.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de participare la licitație este 17.03.2017, ora 13:00.
Data desfăşurării licitaţiei: 20.03.2017, ora 13:00.
Locul desfăşurării licitaţiei: Primăria Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal, nr. 2, et. 2, sala nr. 203.
Toate bunurile enumerate se vor licita împreună, pornind de la o redevență în cuantum de 103.534 lei / an cu un pas de licitație de 1.000 lei.
Durata concesiunii : 3 ani.
Pentru relații suplimentare, tel. 0269-252.996, dl. Marius Lunca - Director.