ŞTIRI / COMUNICATE


02.12.2016

A N U N Ţ

Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, cu sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 142, jud. Sibiu, închiriază prin licitaţie publică cu strigare, un chioşc din lemn şi terasa aferentă.
Documentația de licitație poate fi procurată de la sediul instituţiei, în zilele lucrătoare, între orele 9:30-13:00, contra sumei de 50 lei, începând cu data de 06.12.2016.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de participare la licitație este 16.12.2016, ora 12:00.
Data desfăşurării licitaţiei : 19.12.2016, ora 11:00.
Locul desfăşurării licitaţiei : Primăria Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal, nr. 2, et. 2, sala nr. 203.
Chioşcul şi terasa se vor licita împreună, pornind de la 2.865,88 lei / lună cu un pas de licitație de 100 lei.
Durata închirierii : 5 ani.
Pentru relații suplimentare, tel. 0269-252996, dl. Marius Lunca - Director.